Professionel

Vi ønsker de bedste elever på uddannelsen. Derfor har vi visse vilkår for optagelse, som er beskrevet her.

Indgår du, efter bestået eksamen med tilfredsstillende resultat, en aftale om at indgå i vores behandlernetværk, har du mulighed for at modtage henviste klienter fra os.

Prisen for Cert. RTB®/4steps ADDICTION COUNSELOR uddannelsen er
35.000 kr. 1. år - på ratebetaling er prisen: 3700,-kr/md.

Prisen omfatter og inkluderer (undtagen praktik ophold i USA):

 • 2 GANGE 3 DAGES FREMMØDE UNDERVISNING - START HVERT ÅR I SEPTEMBER
 • Ca 100 dages undervisning a 1-2 timer med i alt 200 lærer besatte timer 
 • Adgang til mere end 250 videoforedrag, opgaver og materialer
 • Lærebøger om: Alkoholisme og hashmisbrug
 • Adgang til www.go-emind.com med lydfiler (mere end 80emner) til personlig terapi og forandring
 • Et praktikophold/internatophold i løbet af året. Dette er frivilligt og betales af eleven. Vi arrangerer/hjælper med indlogering og praktik sted
 • Eksaminer, eksamens vejledning og certificering

Uddannelsen kan betales på abonnement over 12 måneder

Vi starter nyt hold op d. 1. september - du kan springe på senest den 1.oktober. 

Øvrige udgifter

I forbindelse med uddannelsen er der nogle øvrige udgifter, som ikke er inkluderet i den ovennævnte pris. Dette gælder:

 • Administrationsgebyr ved tilmelding til uddannelsen på 2.000 kr, hvilket inkluderer en personlig session med RTB terapi
 • 3 sessioner med RTB onlineterapi i løbet af de 12 mdr.. Prisen er 600 pr. session
 • Hvis du ønsker at være momsfritaget skal du opfylde betingelserne for dette eller tage et forløb som kvalificerer. Er du sundhedsfaglig uddannet er du kvalificeret til at yde momsfritagede ydelser (kontakt os for mere info) 
 • Bøger iht. boglisten 

Bruttolønsordning

Der er mulighed for helt eller delvist at få betalt uddannelsen af arbejdsgiver. Eller hvis uddannelsen er relevant i forhold til dit arbejde eller din fremtid, så er der måske mulighed for en såkaldt bruttolønsordning. Her kan din arbejdsgiver betale uddannelsen og modregne dette i din bruttoløn.

Arbejdsgiver "lægger pengene ud" pengene ud og du betaler selv med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for mere end en tredjedel eller det halve af prisen. Se mere på Skats hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234833

 

Optagelseskriterier - RTB®/4steps ADDICTION COUNSELOR uddannelsen

Optagelse på vores uddannelse forudsætter:

1. Personlig afklarethed i forhold til uddannelse, egen situation og modenhed  

Ansøgeren skal:

 • være FRI af misbrug og afhængighedsskabende medicin
 • være indstillet på at deltage i relevante 12 trins selvhjælpsgrupper
 • have en social, pædagogisk eller sundhedsfaglig arbejdsmæssig baggrund/uddannelse (dispensation kan gives)
 • være aldersmæssigt egnet (personlig samtale med uddannelsesleder)
 • være personlig afklaret i sine familieforhold i relation til misbrug 
 • udvise ro og en modenhed
 • være pligtopfyldende
 • være indstillet på at aflægge behørig prøve og fremvise bevis på at være "clean and sober"

2. Motivation og passion

Ansøgeren skal være:

 • drevet af en passion for at arbejde med misbrugsproblematikker
 • åben overfor at arbejde med sig selv og involvere sig aktivt i undervisningen med personlige erfaringer
 • indstillet på at være med til "at forandre og forbedre verden" i forhold til misbrugs problemet


3. Egnethed til studiet

Ansøgeren skal:

 • have adgang til computer og smartphone
 • kunne læse, forstå og gøre sig forståeligt på dansk
 • have en grundlæggende viden om læring og kommunikation via internettet (oplæring kan ske undervejs)
 • være i stand til at tilegne sig faglig og teoretisk viden 
 • være parat til at udføre ONLINE terapi og rådgivning til klienter 

Færdig uddannet

Som færdig uddannet har du licens til at anvende metoden til dine klienter.
Klienter i dit regi skal abonnere på MISBRUGSBEHANDLING på abonnement. Dette er forudsætningen for at metoden RTB®/4STEPS kan anvendes. 
Du har mulighed for at få henvist klienter via vores RTB/4steps behandlernetværk. Du har også selv mulighed for at erhverve klienter som en del af din behandling abonnerer på MISBRUGSBEHANDLING på abonnement.

Dispensation

Der kan ansøges om dispensation, hvilket sker ved den obligatoriske individuelle samtale med uddannelseslederen, hvor dine erfaringer og kompetencer gennemgås. Ved den individuelle samtale vil uddannelsesleder vurdere parathed og modenhed i forhold til at starte på uddannelsen. I samtalen vil det blive afklaret i fællesskab om et godt og passioneret samarbejde vil kunne skabes.

Metoder og filosofier er vigtige  - Vi prioriterer relationer højt 

Vi ser frem til at tale med dig - vi søger altid passionerede veluddannede misbrugsrådgivere og terapeuter

Vil du uddannes til CERTIFICERET RTB®/4STEPS ADDICTION COUNSELOR? 

Tak for din henvendelse Jeg ser frem til en samtale